In de praktijk gebruiken Stefanie, Linde en Orchid ondersteunende gebaren tijdens de behandelingen van jonge, niet of nauwelijks sprekende kinderen. Hierbij wordt de taal ondersteund met gebaren, wat een goede tussenstap is naar gesproken taal voor een kind. Vaak haalt dit een stuk frustratie weg bij het kind, het kind begrijpt zijn ouder beter en de ouder begrijpt beter wat het kind bedoelt.

 

Jonge kinderen zijn visueel vaak erg sterk, veel sterker dan auditief. Ofwel dat wat ze zien leren ze makkelijker dan wat ze horen. Ondersteunende gebaren maakt de auditief aangeboden taal visueel. Als je gesproken taal ondersteunt met gebaren, ga je automatisch langzamer en met meer nadruk praten. Dit maakt het voor het kind makkelijker om de taal te leren.

 

Ook bij oudere kinderen, die moeite hebben met het formuleren van volledige zinnen, kunnen ondersteunende gebaren een hulpmiddel zijn om bijvoorbeeld lidwoorden (de, het, een) of voorzetsels (in, op, achter) aan te leren.

 

Wij zijn alle drie geschoold in Nederlands met Gebaren en blijven hiervoor nascholing volgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen of neem eens een kijkje op www.lottemax.nl

 

© 2017 Copyright Logopediepraktijk Stefanie van Genderen   webdesign: studio Pollewop