In mijn praktijk behandel ik kinderen, die naast een logopedische stoornis ook problemen hebben met de sensorische informatieverwerking. Dit kan in lichte mate voorkomen, bijvoorbeeld een kind dat zich minder goed kan concentreren omdat het snel afgeleid is door geluiden op de gang. Maar ik zie ook kinderen die zo prikkelgevoelig zijn, dat ze niet aan tafel kunnen 'werken'. Of kinderen met een laag alertheidsniveau, waardoor logopedische oefeningen minder goed tot het kind doordringen.

 

Ook kan een sensorisch informatieprobleem gevolgen hebben voor de spraak/taal-ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van de luistervaardigheden en op het gebied van eten en drinken.

 

Voorbeelden:

 

  • slordig eten, veel morsen, niet goed kauwen, veel bijten op kleding, 'inspanningskwijlen'
  • uitspraakfouten en omdraaiingen
  • neiging tot een te hoog spreektempo, mompelend en binnensmonds spreken
  • problemen met het regelen van de ademing
  • lange zinnen zijn grammaticaal moeilijk, slordige zinsbouw

 

 Logopedische behandeling

 

De therapie is gebaseerd op de ideeën van Dr. A. Jean Ayres (ergotherapeut en ontwikkelingspsycholoog) die aan de Universiteit van Southern California de sensorische informatieverwerking therapie ontwikkelde. De therapie is niet gericht op het trainen van vaardigheden maar op het verbeteren van de voorwaarden voor een goede normale ontwikkeling.

 

 Tijdens het logopedisch onderzoek wordt gekeken naar de wijze en mate van sensorische informatieverwerking in relatie tot de logopedische problemen. In de behandeling zal de sensorische informatieverwerking gecombineerd worden met de logopedische oefeningen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. De therapie vindt op een speelse manier plaats. Het aanbod van materialen is zeer gevarieerd zodat de zintuigen op diverse manieren aangesproken kunnen worden, zoals een grote bal, zitbal, trampoline, loopschildpad, kruiptunnel, blokken om overheen te stappen, diverse blaas- en zuigmaterialen. Behandeling op deze manier is vooral heel erg leuk!

 

In het voorjaar van 2009 heb ik de basismodule 'Sensorische informatieverwerking-problemen' bij de Stichting Anders Kijken naar Kinderen gevolgd. In het voorjaar van 2010 heb ik het vervolg, de behandelmodule, gevolgd.

 

Op het gebied van de sensorische informatieverwerking werk ik nauw samen met de fysiotherapiepraktijk Fysio & Fit in Hellevoetsluis. Vanaf januari 2010 bied ik met kinderfysiotherapeuten Heleen de Groot en Carina Broeders gespecialiseerde behandelingen aan, waarbij de logopedische behandeling wordt gecombineerd met de sensorische informatieverwerkingstherapie. Voor meer informatie over Fysio & fit verwijs ik u naar de website www.fysiofithellevoetsluis.nl.

 

Voor meer informatie over sensorische informatieverwerking kunt u ook kijken op de website van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking, www.nssi.nl.

 

Voor vragen over sensorische informatieverwerking binnen mijn praktijk of de combi-behandelingen met Fysio & Fit, kunt u mij bellen op 06 - 270 66 402 of mailen naar info@lpsg.nl.

 

© 2017 Copyright Logopediepraktijk Stefanie van Genderen   webdesign: studio Pollewop