Wat is Lexima Bouw!

 

Lexima Bouw! is een interventieprogramma voor kinderen met leesproblemen in groep 2 t/m 4.  Bij risicoleerlingen kan het leesproblemen voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.  Ouders of andere begeleiders fungeren als tutor. Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor.

 

Als uw kind in groep 2 moeite heeft met de auditieve vaardigheden, de klank-tekenkoppeling (het benoemen van letters) moeizaam op gang komt, kan Bouw! een heel goed en doeltreffend trainingsprogramma gaan. Blijft uw kind in groep 3 maar spellend lezen ('hakkelend' lezen) of heeft het in groep 4 nog steeds moeite met woorden met meerdere medeklinkers na elkaar (bijvoorbeeld 'streep'), is Bouw! wellicht een oplossing.

 

Ook als dyslexie in uw familie vaker voorkomt, is uw kind een risicoleerling en kan Bouw! helpen om (verdere) leesproblemen te voorkomen.

 

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

 

 

 

© 2017 Copyright Logopediepraktijk Stefanie van Genderen   webdesign: studio Pollewop