In de praktijk zijn wij geschoold in het behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen. Deze problemen kunnen zich al voordoen in groep 3, ook als een kind in groep 4 t/m 8 lees- en/of spellingproblemen krijgt, kunt u bij ons terecht.

 

Wij doen onderzoek naar de lees- en spellingproblemen en kunnen eventuele kenmerken van dyslexie vaststellen. Wij stellen niet de diagnose dyslexie, maar kunnen u verwijzen naar een orthopedagoog of GZ-psycholoog. Ook kan de school van uw kind de kenmerken signaleren en een aanvraag voor een dyslexie onderzoek doen.

 

In onze behandeling richten wij ons vooral op het trainen van het auditief vermogen en de klank-tekenkoppeling, voorwaarden om tot een goed lees- en spellingproces te komen. Daarnaast richten wij ons op het lezen en spellen.

 

In de praktijk werken wij o.a. met de methode ‘Spellen met Specht’, een gecombineerde lees- en spellingmethode, waarbij ook het auditief vermogen en de klank-tekenkoppeling getraind worden. Ook zetten wij vaak, al dan niet in samenwerking met school, het computerprogramma Lexima Bouw! in, kijk voor meer informatie op onze pagina over Lexima Bouw!

 

Als het lezen en spellen niet vlot verloopt, kan dit veel frustratie opleveren bij uw kind. Soms vindt een kind lezen, schrijven en zelfs school niet meer leuk. Wij proberen in de behandeling het oefenen zo leuk mogelijk te maken, zodat het kind weer met plezier naar school gaat.

 

 

© 2017 Copyright Logopediepraktijk Stefanie van Genderen   webdesign: studio Pollewop