>

>

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. In de praktijk bieden wij als logopedist therapie en advies aan volwassenen en kinderen die problemen ondervinden bij het communiceren.

 

Hier treft u informatie aan over de praktijk en over wie wij zijn. En krijgt u informatie over de gang van zaken in de praktijk en onze manier van werken.

 

In 'Wat is logopedie?'  krijgt u meer informatie over logopedie en wordt er uitgelegd welke problemen er kunnen zijn en hoe wij die behandelen.

 

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

 

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist, hiervoor vragen wij altijd eerst uw toestemming.

 

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

 

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, kinderartsen, KNO-artsen, fysiotherapeuten en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en basisscholen hebben wij direct contact.

 

Fysiotherapiepraktijk Weeda van den Berg

Wij werken regelmatig samen met fysiotherapiepraktijk Weeda van den Berg. Op weedavandenberg.nl leest u meer over deze praktijk.

 

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

 

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof.  Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist, in ons geval door Stefanie, Linde of Orchid.

 

 

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

 

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

© 2017 Copyright Logopediepraktijk Stefanie van Genderen   webdesign: studio Pollewop